Hanoi, Temple Lý Quốc Sư/ Hà Nội, Đền Lý Quốc Sư.

1_2017_pagode_ly_quoc_su_reduc

 

Prière au temple Lý Quốc Sư / Cầu nguyện. Đền Lý Quốc Sư.

23_2017_pagode_ly_quoc_su_priere_reduc_2

Pagode convertie en boutique de bouées/ Hà Nội, Phố Hàng Cân. Chùa "phao" !-)

2_2017_petit_pagode_bouee-reduc

Mobylette.

3_2017_mobylette_reduc

Carrefour/ Ngã tư.

4_2017carrefour_hanoi_reduc

Rue Chân Cầm/ Phố Chân Cầm

5_2017maison_colo_6

Coiffeur / Thợ làm tóc.

6_2017coiffeur_reduc_3

L’ancienne maison d’un photographe, convertie aujourd’hui en « Soupe Pho ».

 Phở Lý Quốc Sư. Nhà của một nhiếp ảnh gia, được chuyển đổi thành nhà hàng.

7_2017pho_ly_quoc_su_reduc

Petit déjeuner rue Chân Cầm / Bữa sáng- Phố Chân Cầm.

8_2017_petit_soupe-reduc-10

Soupe d’anguille/ Miến lươn nước.

9_2017_petit_soupe_mien_luon-reduc_9

Café Lâm/ Cà phê lâm.

10_2017_petit_cafe_lam_reduc_2

 

11_2017_petit_cafe_lam_couple_reduc_14

12_2017_petit_cafe_lam_reduc_13

12_b_rue_hanoi

Fumeur de pipe à eau en bambou au marché Dong Xuan / Chợ Đồng Xuân

13_2017_petit_pipe_a_eau_reduc11

Joueurs d’échecs au Marché Dong Xuan / Người cờ vua Chợ Đồng Xuân

17_2017joueurs_d_echecs_reduc4 

Calligraphe, Lac de l’Ouest. Thư pháp, Hồ Tây. 

15_2017_calligraphe_ho_thay_reduc_2

14_2017_calligraphe_plume_reduc_15

Au « petit lac » du centre de Hanoi / Hồ hoàn kiếm.

16_2017-ho_hoan_kiem-reduc

 La belle mère. Mẹ chồng.

18_2017belle_mere-reduc_5

Pagode Thầy / Chùa Thầy

19_2017_aqua_chua_thay_vieux_reduc

Pagode Tây Phương / Chùa Tây Phương

20_2017_hotel_chua_thay_phuong_reduc

21_2017_chua_thay_phuong_prieres_reduc

22_2017_chua_thay_phuong_boudha_noir_reduc

24_2017_pagode_thay_phuong_main_reduc_3

Les gardiens de la pagode Tây Phương / Các vệ sĩ chùa Tây Phương

27_2017gardien_boudha_chua_thay_phuong_reduc

28_gardien_boudha_chua_thay_phuong_reduc_3

Pagode Tây Phương/ Chùa Tây Phương.

26_2017_thay_phuong_aqua_reduc